Skip to main content

Våra skärmar står på en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade in och utfartsleder.

Utomhusreklam längs E6:an i Göteborg är ett av de mest effektiva sätten att nå ut till en stor och varierad publik. Med 74 000 fordon som passerar längs E6:an varje dag, med ett snitt på 1,6 passagerare per fordon kan utomhusreklam vara ett kraftfullt sätt att öka varumärkesmedvetenheten och kännedomen om ditt företag.

Utomhusreklam längs E6:an i Göteborg finns i olika former och format, digitala skärmar på 25,8 m2 styck på varsin sida om vägen är det Vi erbjuder. Dessa skärmplatser ligger vid den högt trafikerade E6:an i både norrgående och södergående riktning vilket ger en möjlighet att fånga blickar och skapa hög impact för ditt varumärke.

En av fördelarna med utomhusreklam längs E6:an i Göteborg är dess stora synlighet. Bilister och passagerare som färdas längs motorvägen kan inte undgå att se de stora reklamskyltarna som står ut längs med vägen. De är officiella och offentliga och således ofrånkomliga att se. De syns också väldigt bra på internkörbanan vid Bäckebol handelsplats.

Vanligtvis är OTS (opportunity to see) 50 %. D v s hälften av alla som åker förbi ser ingenting. Summan av antal fordon, passagerare, OTS, Dwelltime, format, spotlängd etc är att skärmarna passeras av cirka 1,8 miljoner kontakter varje vecka. Det är dessa kontakter våra kunder vill kommunicera till.

En annan fördel med utomhusreklam längs E6:an i Göteborg är dess flexibilitet. Reklamkampanjer kan anpassas för att passa olika målgrupper, olika säsonger och vid olika tidpunkter på dygnet. Vissa företag väljer att använda sig av jul- eller sommarkampanjer, medan andra föredrar att använda kampanjer under stora evenemang som konserter och sportevenemang. Vissa företag vill långsiktigt profilera sitt varumärke och vissa vill snabbt komma ut med ett erbjudande. Då skiljer sig de olika kampanjuppläggen åt. Både i intensitet, period och priser för respektive kampanj. Alla kan vara med beroende på vad man har för syfte med sin annonsering och oavsett storleken på plånbok och budget.

En av de senaste trenderna inom utomhusreklam längs E6:an i Göteborg är digitala skyltar. Dessa skärmar visar annonsörers budskap i högupplöst kvalitet och kan anpassas efter tid på dygnet och trafikflödet. Rörligt material, filmer och bildspel är vanligt. Men det går också alldeles utmärkt med bara en jpeg bild. Digital utomhusreklam kan snabbt byta material för att vara aktuell. Man kan också ha flera olika material och byta material under sin kampanjperiod utan kostnad. Många kunder använder sig av våra skärmar för rekryteringsannonsering, varumärke, erbjudande och ibland helt enkelt önska Glad midsommar!

Välkommen du också att känna på kraften att annonsera utomhus längs med E6:an i Göteborg. Kontakta oss för mer information.