Skip to main content

Storbildsskärmar är en viktig del i den moderna reklam- och marknadsföringsvärlden. Storbildsskärmar används för att visa reklambudskap till en stor publik på en mycket synlig plats. De är ofta placerade på höga byggnader, torg eller andra mycket trafikerade områden. Storbildsskärmar, som även kallas Dooh är offentligt och oundvikligt vilket gör att mediet når en stor målgrupp.

Effektiv & riktad annonsering på storbildsskärmar

Storbildsskärmar är ett av de mest effektiva sätten att nå ut till en bred publik. De är utformade för att användas i alla typer av väderförhållanden och är ofta belägna på strategiska platser som torg, hållplatser, köpcentra och högtrafikerade gator och utmed vägar. De används för att visa reklam, nyheter och information till människor som passerar förbi. En av fördelarna med storbildsskärmar är möjligheten till riktad annonsering. Genom att använda data om målgrupper och deras beteende kan annonserna visas på de mest lämpliga tider och platserna för att nå ut till rätt personer. Dessutom kan annonserna enkelt ändras eller uppdateras i realtid, vilket gör det möjligt att anpassa budskapet efter aktuella händelser eller erbjudanden. Därför är storbildsskärmar ett flexibelt och snabbt media.

Storbildskärmar har också en högre synlighet jämfört med traditionella medier som affischer och skyltar. De är ofta placerade på höga, synliga platser och har en stor skärmstorlek som gör att budskapen är lätt att se och förstå. Dessutom har många storbildsskärmar en hög upplösning, vilket gör att bilder och videor ser bra ut och har en stark visuell påverkan. Storbildsskärmar är synliga från stora avstånd och kan fånga människors uppmärksamhet, särskilt under natten när skärmarna är mer framträdande. Dagens storbildskärmar är också ljusanpassade utefter varje tids ljusförhållande över dygnet. Det gör att de är harmoniska och inte bländar betraktaren.

En annan fördel med storbildskärmar är den möjligheten att rikta reklambudskap till en specifik målgrupp. Genom att använda tekniker som geotargeting och programmatic advertising kan företagen visa relevanta budskap till en specifik demografisk grupp. Storbildsskärmar kan också styras i olika tidsintervall. Prime time och drive time är två olika begrepp som används och nyttjas för att nå en specifik målgrupp med aktuellt budskap.

Vill du också synas på digitala skärmar?

Om du är ute efter ett effektivt sätt att synas med marknadsföring i Göteborg så får du gärna höra av dig till oss på Roadscreens. Vi har 25,8 kvm stora skärmar längs E:6an i Göteborg där du kan synas med tydliga budskap för ca. 74.000 fordon per dygn.