Skip to main content

Under pandemin adderade vi ett nytt affärsområde I Annonsbolaget. Vi kallar det RoadScreens. Digitala LEDskärmar som benämns inom segmented digital-out-of home, ooh eller DOOH marketing. Det har hittills resulterat i en etablering. Två ledskärmarna står i höjd med Backa Bäckebol handelsplats i Hisings-Backa, Göteborg sedan 19 maj 2021. Fler skärmar och platser är under utveckling. Framtiden för DOOH marketing ser väldigt ljus ut.

LED skärmar, Backa Bäckebol handelsplats och E6:an

Skärmarna är 25,8 kvm stora per styck och är de modernaste skärmarna inom DOOH marketing vad gäller teknik och ljusanpassning. De står på varsin sida om E6:an i södergående och norrgående färdriktning. Det innebär att de når en väldigt hög frekvens av trafik och kontakter.

Det senaste är att vi kan väder styra skärmarna så att du som annonsör kan välja att skicka ut budskapet när det är sol, regn eller plus eller minusgrader. Det betyder att våra annonsörer kan välja prime time eller drive time för sina kampanjer och nå sin målgrupp på bästa sätt.

Fördelar med DOOH marketing

  • Ökad synlighet: Annonserna är svårt att undvika, vilket innebär att ditt varumärke kommer att synas för fler människor.
  • Stor flexibilitet: Du ändra din annonskampanj i farten för att svara på aktuella händelser eller rikta dig till en specifik målgrupp vid varje givet tillfälle.
  • Förbättrad avkastning på investeringar: Det ger en hög avkastning på investeringen eftersom det är ett kostnadseffektivt sätt att nå din målgrupp.
  • Snabbhet: Du kan snabbt komma ut med ditt reklambudskap. Du har möjligheten att ha olika budskap under samma kampanjperiod eller byta ut under perioden du annonserar. Det medför att du når din målgrupp fortar än andra medier.

DOOH digital utomhusreklam

Hur fungerar DOOH?

Det fungerar bäst som profileringsmedia då man ser resultat över tid. Det är alltså ett bra komplement i kombination med radioreklam, tv reklam, sociala medier, google ads och seo samt övrig marknadsföring.

Hur mycket kostar det?

Det fina är att det varierar beroende på intensitet dv s hur mycket SOV (share of voice) du vill köpa och kampanjens längd. Det innebär att man kan annonsera oavsett hur stor budget man har.

Om du letar efter ett nytt och innovativt sätt att marknadsföra ditt företag kan våra skärmar vara lösningen. Kontakta oss idag så hjälper vi dig att sätta upp en kampanj som är skräddarsydd för dina affärsmål. Vi samarbetar med dig för att skapa en effektiv strategi för dina varor och tjänster.