Skip to main content

Digitala skyltar är ett medieslag som ingår i OOH, out of home eller rättare sagt DOOH, digital-out-of-home. Digitala skyltar är mediet som växer snabbast just nu. Marknaden förväntar sig att kunna exponera och sprida sina budskap digitalt. Det gör att vi ser fler och fler digitala skyltar utmed vägar, inne i stadskärnor, på arenor och i köpcentrum.

Digitala skyltar är ett snabbt och flexibelt media som passar i tiden då det viktigt att fort komma ut med det man vill kommunicera. Behovet av att kunna sprida flera olika budskap samtidigt är också stort. Marknaden är föränderlig och man behöver skyndsamt kunna förändra sig vilket gör att detta media är efterfrågat och framgångsrikt.

Du kan mäta din annonsering på digitala skyltar i den bemärkelsen att moderna mjukvaror erbjuder en leveransrapport efter eller under en pågående kampanj. I rapporten får man reda på hur de de levererar i antal exponeringar, flöde, kontakter och SoV.

Bildspel och/eller rörligt material på digitala skyltar

Vi vill här komma med några tips om hur man bäst som annonsör skall anpassa sig till hur digitala skyltar levererar för bäst effekt av ditt budskap.

Det är ingen bannerannons, eller instagrambild eller för den delen en facebook annons som skall exponeras. Utan något större. Vi säger att det nästa skall se konstigt ut på datorn när man producerar fram ett digitalt budskap för digitala skyltar. Då fungerar det utmärkt bra i verkligheten.

Klyschorna ”Less is more”, ”Keep it simple” skall absolut hörsammas när det gäller hur man skall använda skyltarna för bästa effekt av sin annonsering. nedan följer några enkla tips.

Tänk på att det är stora pjäser. Skyltarna är oftast mellan 15 – 50m2. Därför är det viktigt att ni utnyttjar hela skärmens yta.

Tänk på hur omgivningen och miljön är runt de digitala skyltarna. Är det rörigt, gräsmattor, fasader med fönster, övriga reklamskyltar i närområdet. Detta kan vara avgörande för vilket digitalt materialet ni väljer.

Det är också viktigt för att få rätt känsla i budskapen som skall visas på de digital skyltarna.

Jobba gärna med VERSALER. Det skall synas tydligt på långt avstånd.

Innehåll och budskap

Ett budskap: Säg en sak och se till att din publik förstår det. Digitala skyltar passerar man ofta fort förbi.
Fem sekunder = fem ord. Testa längden på meddelandet så det inte är för långt. Ofta är människor i rörelse och har inte tid att konsumera lång och komplex text.
Strukturen: Om du inte kan hålla budskapet kort spelar strukturen en viktig roll. Om du strukturerar ordningsföljden rätt i annonsen kan du vägleda publiken hur de ska läsa budskapet och vara säker på att ditt mål uppnås.
Share of voice: Digitala skyltar gör att du kan kommunicera flera budskap och kampanjer samtidigt. Tidsperioder och share of voice är viktigt. Men kom ihåg att fler budskap betyder mindre genombrott vid mindre share of voice.
Syfte: Dela in annonseringen i tre zoner där du använder olika sätt att kommunicera

  1. Var direkt och använd korta meddelanden
  2. Berättande och känslomässiga budskap
  3. Ge publiken information, förmån och pris

Skapa känslor: Lägg till ett känslomässigt spel i kommunikationen och arbeta med olika strukturer. Om du kan attrahera både den logiska och känslomässiga delen av hjärnan med dina budskap skapar du ett bättre resultat.
Var relevant hela dygnet: Kundens behov förändras under dygnet, veckorna, månaderna, årstider etc. Om kundernas behov inte förändras, gör hans eller hennes tankar och känslor det. Så, missa inte möjligheten att vara relevant varje timme på dygnet.

Digitala skyltar läser man inte, man ser dem. Digitala skyltar är helt officiellt och oundvikligt.