Skip to main content

25 maj 2018 kommer en ny lagstiftning kallad dataskyddsförordningen. På engelska
förkortas den GDPR. GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.

Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda personuppgifter. Om du som företagare bryter mot reglerna i förordningen så riskerar du kännbara böter. Därför är det viktigt att känna till vilka regler som gäller när du använder personuppgifter i företaget. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, som idag reglerar hur företag får samla in och använda personuppgifter.

Annonsbolaget i Göteborg GDPR.

Inledning

– Vi på Annonsbolaget bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du skall känna dig trygg och säker.

Förteckning

– Annonsbolaget i Göteborg AB, 556756-9297 är ansvarig för hanteringen av personuppgifter, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt
– Exempel i Crm baserat kundregister, kontaktuppgifter på webbplatsen, email
– CRM systemet utvecklas löpande i takt med nya kundkontakter tillkommer
– Omfattar kunder, prospects, samarbetspartners, uppdragsgivare och leverantörer
– Borttagning av uppgifter sker i allmänhet 1 år efter avslutad kontakt

Kundregister

– Här samlas aktuell information vid kundkontakter
– Namn, adress på företag, telefonnummer, mobilnummer, emailadress
– Vi sparar historik på kundkorten såsom besök, telefon-emailkonversationer
– Systemet anger också när vi skall kontakta kund på nytt
– Vi sparar eventuella offerter och genomförda affärer
– Kontaktuppgifter och korrespondens gällande produktion och material
– En gång per år sker en övergripande scanning av systemet där inaktuella leverantörs-och kundkontakter tas bort

Nyhetsbrev och marknadsföring

– Vi använder oss av sociala medier i vår marknadsföring
– LinkedIn, Instagram samt Facebook samt på vår hemsida
– Vi exponerar reklamytor på vår hemsida och social medier
– Här kan bilder av kundernas annonsytor på flygplatserna exponeras
– Vi skickar email till våra kontakter vid nyheter såsom nya flygplatskontrakt, vid nyanställningar eller liknande
– Vi använder oss idag inte av reguljära nyhetsbrev, massutskick. Det kan dock komma att ändras

Bokningssystem

– Vi använder oss idag av ett manuellt bokningssystem i dokument
– Vi noterar våra kunders affärer med tidsperioder i dokument
– Vi redovisar till våra uppdragsgivare i dokument varje kvartal

Leverantörsregister

– Befintligt Crm system hanterar leverantörer och samarbetspartners
– Där finns kontaktpersoner, telefonnummer, emailadresser, adresser senaste kontakter, prisuppgifter, avtal, eventuella rabatter etc.
– En gång per år sker en övergripande scanning av systemet där inaktuella leverantörskontakter tas bort

Personuppgifter på webben

– Det är viktigt för företaget att publicera uppgifterna, till exempel för att den anställda är en chef eller har kundorienterade arbetsuppgifter, så kan det ändå vara okej att publicera uppgifterna utan den anställdas medgivande.
– Medarbetarna är informerade om att deras bilder och andra personuppgifter kommer att publiceras på Annonsbolagets webbplats.

Skydda personuppgifterna

– Annonsbolaget skyddar uppgifter om kunder, leverantörer och medarbetare. Antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program är exempel på hur vi höjer säkerheten i företaget. Vi säkerhetskopierar även uppgifterna.

Kontaktuppgifter

– Annonsbolaget i Göteborg AB
– Organisationsnummer 556756-9297
– Vd Pål Vireberg
– pal@annonsbolaget.nu
– 0709 – 99 93 95
– Flöjelbergsgatan 20 A
– 431 37 MÖLNDAL
– Sweden